Oferta de energie solară nu corespunde întotdeauna cererii, astfel încât rezervorul de căldură (numit, pe scurt, rezervor) are rolul de a prelua surplusul oferit de colector și de a păstra pentru perioadele în care cantitatea de radiație
solară este redusă. Ideal ar fi fost să existe un rezervor care să preia toată căldura produsă de colector, să o păstreze pentru perioade oricât de lungi —și fără pierderi termice – să aibă dimensiuni mici și să nu coste prea mult. Disponibilitatea unui astfel de rezervor ar însemna o revoluție nu numai în domeniul tehnologiei solare, ci și în întreaga tehnologie energetică. Chiar dacă pare utopic, dintr-o singură privire ne putem da seama cât de important este rezervorul. Practic este vorba despre patru aspecte: capacitatea de înmagazinare a căldurii (capacitate de acumulare), pierderile termice și optimizarea raportului dimensiune/preț.

Îmbunătățirea rezervoarelor a reprezentat în ultimii ani scopul multor cercetări și dezvoltări în domeniu. Rezervorul, a fost astfel apreciat ca fiind centrala instalatei solare, în special ceea ce privește instalațiile combi racordate la sistemul
de încălzire a încăperilor. Nenumăratele forme de construcție împiedică obținerea unei vederi de ansamblu în ceea ce privește oferta rezervoarelor de căldură, căci „promisiunile” din reclame sunt privite cu ochi critici. De aceea, se vor enumera în cele ce urmează câteva condiții de bază care permit aprecierea calității diferitelor tipuri de rezervoare încheiere se vor oferi informații referitoare la formele de construcție existente pe piață.

 

Leave a Reply
Enter Captcha Here :