La instalaţiile des intalnite în Europa Centrală cu sistem forţat de pompare sunt necesare pompele de recirculare pentru a transporta agentul termic prin tuburi, prin elementul absorbant sau prin schimbătorul de căldură. În principiu, se folosesc pompe de încălzire convenţionae de recirculare care:

  • se regăsesc în tehnologia de încălzire de decenii,
  • au un volum de transport suficient de mare şi
  • sunt ieftine.

Este vorba despre pompele centrifuge care constau dintr-o roată cu palete şi un motor (electric) pentru acţionarea roţii. De obicei, se folosesc aşa-numitele pompe umede, unde lichidul înconjoară toate elementele rotative ale motorului şi pompei, adică rotorul, arborele rotativ şi rezervorul, ajutând simultan la ungerea şi răcirea instalaţiei. Elementele conductoare ale motorului sunt separate de lichid prin aşa-numitul tub de separare, motiv pentru care aceste pompe sunt cunoscute şi sub numele de pompe cu tuburi de separare. Se folosesc la o putere de până la 2,5 kW; pentru puteri mai mari se folosesc alte tipuri de pompă, cum ar fi pompa cu rotor uscat, unde motorul şi pompa sunt elemente separate.

Pompele cu rotor umed au un grad mic de eficientă mai puţin de 5% din energia electrică admisă se transformă în energie pentru pompe (pompele de recirculare a căldurii devin, de obicei, foarte fierbinţi) şi, de aceea, s-au inventat pompe cu un grad mai mare de eficienţă, care necesită cu până la 80% mai puţină energie. Acest lucru este benefic şi pentru tehnologia solară, căci consumul de energie al pompelor face parte din bilanţul general al instalaţiei, iar pompele neeficiente pot influenţa foarte mult în rău acest bilanţ.

Spre deosebire de instalaţiile de încălzire se folosesc în cadrul instalatiilor solare în special la sistemele tot mai des folosite de tip „low-flow” şi la instalaţiiie ,,drain-back” pompe cu o putere mai mare, unde fluxul necesar este relativ mai mic. In acest caz nu se recomandă sau nu sunt de ajuns pompele clasice de recirculare.

Acest lucru a determinat crearea unor pompe solare speciale.Toti fabricanţii de pompe Iivrează astăzi şi pompe cu sistem de reglaj al rotatiilor, la care puterea pompei se poate seta electronic intr-un anumit domeniu. Nu există nicio caracteristică, ci un camp de caracteristici.Pompele de acest tip se folosesc la sistemele matched-flow, adică la instalatiiie cu un flux variabil.

Pompele care se găsesc pe piată au o rezistentă la temperatură de cel mult 110°C, ceea ce înseamnă că pompa trebuie să se monteze neapărat in partea mai rece de evacuare a agentului termic din colector. La instalaţiile de acoperiş, unde rezervorul şi tot circuitui solar cu toate componentele sale se găsesc direct sub acoperiş in apropiere de colector, situatia poate deveni critică din cauza temperaturilor ridicate de stagnare.

Pompele funcţionează, de obicei, şi cu amestecuri de apă cu antigel, dar acestea trebuie să aibă o anumită concentraţie. La amestecurile cu o concentraţie de glicol de peste 50% se folosesc de obicei pompe speciale.

Pentru dmensionarea pompei trebuie să se calculeze pierderile de presiune din reţeaua tuburilor. La instalaţiile solare mici de tip standard cu o suprafaţă de pănă la 6 m2 se poate renunta totuşi la un calcul exact, mai ales pentru că cele mai mici pompe de recirculare care există pot asigura puterea de care este nevoie.

La instalaţiile cu statie de apă proaspătă este necesară, în afară de pompa din circuitul solar, incă o pompă. Fiindcă aceasta transportă apa menajeră (apa potabilă) sunt necesare sisteme speciale de evacuare ale pompelor de încălzire, aşa numite pompe pentru apa menajeră, care au o carcasă din alamă sau un înveliş din oţel superior.

Leave a Reply
Enter Captcha Here :