Armăturile in afară de componentele descrise pănă acum (schimbător de căldură, sistem de comanda, agent termic şi pompe), din dotarea de băză a circuituiui colectorului fac parte şi armăturile compatibile cu tehnologia convenţionaiă de incălzire, rezistente la solicitarile de presiune şi de temperatură din circuitul solar şi la glicor.

  • aerisire: problema aerului din circuitul de incălzire este, cu siguranţă, cunoscută tuturor. Se caracterizează prin zgomote deranjante până la defecţiuni ale funcţiilor instalaţiilor atunci când cantitatea de agent termic recirculata este prea mică sau atunci când pompa se încălzeşte prea mult. Se recomandă aşadar excluderea existenţei aerului din circuitul solar. Acest lucru se poate realiza printr-un ventil de aerisire, care poate fi automat sau manual şi trebuie montat în cel mai înalt loc al instalatiei. La majoritatea instalaţiilor solare, acest loc este cel de la ieşirea colectorului, adică cel mai fierbinte loc al sistemului. Din cauza temperaturilor mari de stagnare, acesta a determinat în trecut mai mereu defecţiuni ale dezaeratoarelor sau au apărut probleme din cauza faptului că dezaeratorui nu se închidea după aerisire şi astfel apăreau vaporii la stagnare. Acest fucru nu numai că este periculos, dar duce la evaporarea agentului termic din circuitul solar, ceea ce înseamnă că acesta din urmă trebuie umplut din nou.

De aceea, unii producători au renunţat să mai fabrice acest tip de aerisire. Oferă însă un circuit solar cu o pornpă cu putere mare, presiune şi flux ridicat pentru spălare şi umplere. Astfel este evacuat aerul din circuitul solar, Pentru cantitatea mică de aer care rămâne, care se dizolvă în lichid şi care se micşorează odată cu trecerea timpului, este suficientă montarea unui dezaerator undeva în instalatie, de preferat intr-un loc uşor accesibil, pentru a putea evacua manual, din când în când, aerul care a rămas.

Dacă nu este posibilă spălarea şi umplerea cu presiune, atunci dezaeratorul trebuie să se monteze în locul cel mai înalt. Din cauza temperaturilor foarte ridicate trebuie să fie fabricat integral din metal şi după aerisire trebuie închis din nou. Peste tot acolo unde se formează bule de aer din cauza traseului conductoruui, de exemplu la arcurile tuburilor„ trebuie să existe dezaeratoare.

  • Evitarea refularii: un ventil de reţinere închis prin forţa unui arc sau o clapă de reţinere împiedică refularea agentului termic din circuit atunci când radiaţia este prea mică sau în timpul nopţii şi astfei se evită pierderea căldurii din rezervor. Ventilul de reţinere este denumit ocazional şi frână sau barieră de reţinere. Pentru spălarea, umplerea şi golirea instalaţiei, ventilul de reţinere trebuie acţionat manual, lăsându-se deschis pentru o perioadă mai lungă de timp.

Elemente de supraveghere

Elementele de supraveghere nu au numai rolul de reglare a instalaţiilor, de preluare a funcţiilor şi de sprijin al lucrărilor de intreţinere, ci şi de control curent al funcţiilor. lnstrumentele moderne de reglare şi comandă preiau intre timp tot mai multe din aceste functii, însă din instalaţie nu trebuie să lipsească niciunul dintre următoarele instrumente de măsurare cu afişaj analog:

  • termometrul tubului de alimentare şi evacuare, montat fritr-un loc uşor accesibil permite un control calitativ al randamentului, respectiv oferă informaţii despre defecţiunile de funcţionare. Termometrul des utilizat la instalaţiile de încălzire se montează în carcase de scufundare corespunzătoare, care se introduc in curentul de apă (atenţie: evitaţi rezistenţa suplimentară împotriva fluxului).
  • manometrul, cunoscut de asemenea din domeniul instalaţillor de incălzire, cu rolul de a supraveghea presiunea pentru siguranţa instalaţiei. Afişajul trebuie să cuprindă valori între 0 şi minim 6 bari
  • instrumentele de masurare a fluxului pentru controlul fluxului instalaţiei nu sunt neapărat necesare, dar sunt foarte utile. La unele instrumente de măsurare a fluxului se pot stabili anumite limite cu ajutorul unui ventil de laminare. Complementară pentru comutarea sub sarcină este ajustarea fluxului din circuitul solar.

Elemente de siguranţă

La instalaţiile cu un circuit închis sunt necesare şi alte elemente de construcţie care au rolul de a asigura siguranţa acestora şi de a regla şi limita presiunea instalaţiei:

  • Un vas de expansiune cu membrană de cauciuc echilibreaza temperaturile necesare corespunzătoare modificărilor de volum din circuitul colectorului şi ale agentului termic fluid şi ajută la menţinerea constantă a presiunii din circuitul colectorului. Membrana trebuie să fie rezistentă la glicol. Modelul este indicat pe recipient şi poate fi modificat parţial din exterior.
  • O supapă de siguranţă la suprapresiune se deschide la o anumită presiune a tubului şi permite scurgerea lichidului din sistemul de tuburi, având rolul de a împiedica apariţia deteriorărilor la nivelul sistemului de tuburi, sau chiar fisurarea. Supapa de suprapresiune trebuie să se monteze în aşa fel incăt să nu se întrerupă racordul către producătorul de căldură (colector). Pe ieşirea supapei de suprapresiune se montează un tub de evacuare la al cărui capăt se află un recipient de acumulare (de exemplu o canistră din tablă) care are rolul de a capta tot lichidul care se revarsă pentru a putea fi refolosit.

Leave a Reply
Enter Captcha Here :