Intrucat în perioadele cu o intensitate scăzută de radiaţii necesarul de energie nu poate fi acoperit solar decât parţial, însă necesităţile de confort şi disponibilitate a apei calde sunt aceleaşi, instalaţiile solare sunt prevăzute deseori cu un sistem suplimentar de încălzire. La instalaţiile pentru apa menajeră, sistemul suplimentar de încălzire are rolul de a asigura alimentarea cu apă la o temperatură minimă cuprinsă între 45 şi 50°C. Sistemul de alimentare porneşte automat dacă este nevoie şi este astfel conceput încât să se folosească pentru încălzire cât mai multă energie solară.

Instalaţiile de încălzire funcţionează pe bază de gaz, petrol, lemn, cărbuni etc., cu un element de încălzire electric în rezervor sau cu un instant electric de apă caldă (cu gaz sau curent electric). Legarea acestor surse de căldură la instalaţia solară şi ajustarea hidraulică influenţează negativ câştigul solar de energie. Fig. 3.56 şi 3.57 descriu modalităti prin care rezervorul solar poate fi racordat la sisteme de încălzire deja existente. Sunt descrise insă numai sisteme pentru încălzirea suplimentară a instalatiilor pentru apa menajeră, iar racordarea la sistemele de încălzire este descrisă în capitolul 4.

Varianta 1

Încălzirea suplimentară în cazanul de încălzire existent prin intermediul unui schimbător de căldură in rezervorul solar: în treimea superioară a rezervorului solar se montează un schimbător suplimentar de căldură (cu o suprafaţă de încălzire cuprinsă intre 1 şi 1,8 m² la rezervoarele cu un volum de 500 I) şi se racordează direct la sistemul de alimentare şi evacuare a cazanului, adică înainte de amestecător. Termostatul reglabll (de la 50 la 60°C), care măsoară temperatura din partea superioară a schimbătorului de căldură, ajută la activarea pompei de alimentare (nu este acelaşi lucru cu pompa de recirculare) doar atunci când temperatura apei scade sub valorile setate.

Această variantă este independentă de tipul cazanului de încălzire (cu gaz, petrol, lemn cu rezervor tampon, pompă de căldură) şi se poate implementa şi la instalaţiile mai vechi.

Varianta 2

Dacă din anumite motive (instalaţia este prea costisitoare, nu există un al doilea schimbător de căldură in rezervor etc.) nu este posibilă închiderea rezervorului (de cele mai multe ori destul de mic, deja existent) pentru apa menajeră în cazanul de încălzire (de exemplu 150 l), atunci trebuie să optaţi pentru un racord conform fig. 3.57. Alimentarea cu apă rece a rezervorului existent trebuie inlocuită cu evacuarea de apă caldă din rezervorul solar. Se recomandă aplicarea acestei soluţii doar atunci când există un cazan modern de încălzire cu un rezervor bine izolat.

Varianta 3

Încălzirea suplimentară printr-un corp electric de încălzire: ca alternativă sau soluţie paralelă pentru varianta 1 există încălzirea ulterioară prin intermediul unui corp electric de încălzire (se poate livra ca accesoriu la rezervor, avănd o putere de 2 kW de exemplu) şi se montează în treimea, respectiv jumătatea superioară a rezervorului. Intrucăt curentul electric este semnificativ mai scump şi nerentabil faţă de căldura obţinută pe bază de gaz, petrol, lemn ş.a., aceasta nu poate fi decât o variantă de tranziţie pe timp de vară, când instalaţia veche de încălzire are o eficienţă redusă (instalaţiile de încălzire se modernizează continuu, iar instalaţia electrică de încălzire ulterioară se decuplează!)

Varianta 4

Încălzirea prin intermediul unui instant electric de apă caldă: din punct de vedere energetic, această soluţie este cea mai bună, pentru că instantul electric de apă caldă, montat direct înainte ca apa să ajungă la consumator, nu necesită decât atâta energie cât este nevoie pentru atingerea temperaturii solicitate. Pierderile de distribuţie şi pierderile rezervorului sunt acoperite de sursa suplimentară de căldură. Acest lucru este valabil însă numai atunci când se montează un termostat care reglează randamentul de încălzire în funcţie de temperatura apei, iar apa curge la alimentare cu o temperatură constantă (de la 45 la 50°C). In ciuda avantajelor, această variantă este cei mai puţin pusă in aplicare, deoarece nu presupune şi includerea sistemului de încălzire. Tendinţa este aceea de a uni instalaţia solară şi sistemul de încălzire ca surse de căldură pentru o clădire.

Varianta 5

În fine, in unele situaţii este posibilă montarea instalaţillor solare fără sistem pentru încălzirea suplimentară, cum ar fi locurile de camping, bazinele de înot şi, în general, peste tot acolo unde este nevoie de apă caldă clar nu este neapărat necesară!

Leave a Reply
Enter Captcha Here :