Nu este uşor să se ofere în cadrul unei cărţi informaţii universal valabile şi de încredere despre costurile instalaţilior solare. Pe de-o parte, preţurile „se invechesc” destul de repede, iar pe de altă parte, costurile instalaţiilor prefabricate variază fată de dotarea individuală şi de condiţiile de montare de la faţa locuţui. Mai mult decât atât, ofertele vânzătorilor diferă in functie de construcţie si de caracteristici, cum ar fi de exernplu gradul solar de acoperire etc.

Instalaţii pentru bazinele de inot

Colectoarele simple pentru bazine de înot costă in functie de model, material şi producător între 70 şi 110 €/m². Aceasta determină costuri ale sistemului (cu toate elementele incluse, inclusiv instalare) cuprinse între 90 şi 150 €/m². In cazul unei utilizări de durată de 20 de ani, rezultă că preţul căldurii de 2,5-4 ct/kWh. Comparând acest calcul cu costurile conventionale de energie de 7-10 ct/kWh, rezultă că încălzirea solară a bazinelor de înot este rentabilă chiar şi fără subventie. Perioadele de amortizare variază în mare între 3 şi 7 ani.

Instalatii pentru incălzirea apei potabile

In urma analizarii ofertelor a 16 producători, s-a ajuns la concluzia că instalatiile cu colectori plaţi costă într 300 – 1.400 €/m2, iar cele cu vid între 670 şi 1.800 €/ m2 caz in care trebuie să se mai monteze şi câteva ţevi cu vid pentru
pregătirea apei calde. Conform studiului de piaţa din 2007, preţul mediu pentru pachetele solare cu colectori plaţi (in medie 4,9 m2, cu un rezervor de 300l) este de 765 €/m2. Este vorba despre preţul final, inclusiv TVA, insă fără montaj. Costurile montajului se ridică în practică la 1,000 –3.000 €/instalaţie. Astfel, o instalaţie cu colectori plaţi cu o suprafata de 4m2 fără montaj costă 1,200 – 5.600 €. În comparaţie; la ultimul studiu de piaţă din Freiburg din 1997, costurile instalaţiiţor erau cuprinse între 2.200 – 6.600 €.

ln ceea ce priveşte diferentele de costuri, un licru este valabil pentru toate produsele: merită in orice caz ca produsele să fie comparate între ele.

Costurile instalaţiilor solare şi a fiecărei componente în parte.

Datele oferite sunt valabile pentru instalaţiile mici de 20 m2 (pentru casele în care locuiesc 1-2 familii). Preţurile sunt cele oferite de 16 ofertanţi pentru încălzirea apei potabile şi a sprijinului încălzirii încăperilor, precum şi a 4 ofertanţi pentru încălzirea apei bazinelor de inot. Cele mai mici preţuri sunt cele de la ofertele speciale de pe piaţa internă.

Colectorul este cel mai scump, fiind urmat de rezervor, impreună depăşind 60% din total. Montarea reprezintă peste 20% – un capitol la care se pot face economii decat dacă instalaţia se montează pe cont propriu. Pentru a putea compara între ele costurile energetice ale diferitelor instalaţii solare s-a folosit programul de simulare

T*SOL (vezi cap. 5.6).

  • În cazul instalaţiilor solare pentru apă menajeră şi al instalaţiilor pentru incălzire parţial solară s-au luat in considerare costurile cele mai mici şi ceie mai mari pe m2 din tabelul 5.10.
  • Necesarul energetic pentru încălzirea apei este de 3.400 kWhia şi corespunde aşadar consumului unei familii cu 4 membri: 200l/zi la o temperatură de 50°C (apa rece de 10°C).

Instalaţia solară cu colectori plati cu o suprafaţă de 5m2, respectiv 3,5m2 de colectori cu vid şi un rezervor de 400l  (tip high-flow) produce în regiunea Wurzburg energie sofară de aproximativ 55%, adică 1.870 kWh/a. In ceea ce priveşte suprafaţa colectorului, acest lucru inseamnă un caştig specific de 480 kWh/(m2*a) pentru colectorii plaţi (adică 370 kWh/(m2*a) de energie utilă, respectiv 660 kWh/(m2-a) pentru colectoarele cu tuburi de vid. Acest câştig este foarte mare, întrucât consumatorul este prezent zilnic de-a lungul întregului an şi are totuşi acelaşi consum ca şi profilul de remisie; apa rece este de 10°C tot anul, iar apa caldă mereu 50°C.

  • Calcularea dinamică a rentabilităţii s-a realizat de asemenea cu ajutorul programuiui T’SOL, ceea ce ne ajută să determinăm rentabilitatea în comparatie cu VDI (germ.) Verein Deutscher Ingenieure, adică Asociaţia Ingineriior din Germania.

S-au obţinut următoarele rezultate: o durată de viaţă de 20 de ani, dobânzi de 5%, creştere a energiei cu 5%, 1% costuri de amortizare cu o rată a creşterii preţurilor de 1%.

  • Întrucât finanţarea depinde de loc şi timp, calcuIeie s-au realizat o dată fără şi o dată cu o finanţare de 40€/m’ (în 2007).

Pe baza acestor date se calculează costuriie specifice pentru instalaţia solară in funcţie de cantitatea de energie produsă şi măsurată în kWh (preţ al căIdurii). O comparaţie a preţurilor energetice solare între ele arată că investiţia celei mai ieftine instalaţii cu colectori plaţi se amortizează după 8 ani şi după 14 ani în cazul uneia cu colectori cu vid. Investitia celor mai scumpe instalaţii nu se amortizează nici măcar după 20 de ani. Costurile energiei cu sau fără finanţare nu diferă mult deoarece finanţarea este foarte redusă.

Compararea costurilor energetice solare cu cele ale energiei fosile (curent electric cca. 0,30€/kWh, căldură produsă pe gaz sau petrol de 0,10 €/kWh) arată că încălzirea solară poate concura ca preţ cu încălzirea electrică a apei, iar în cazul instalaţiilor ieftine chiar şi cu petrolul sau gazul.

De obicei, clientului nu îi este uşor să compare rapid ofertele între ele. Pentru o aproximare simplă se împart costurile investiţiei la caştigul energetic anual al instalaţiei şi rezultatul se inmulteşte cu o durată de utilizare de 20 de ani.

Instalaţii de încălzire parţial solare

Prin analizarea a 16 ofertanţi s-a estimat că preţurile specifice sistemelor cu colectori plaţi sunt de 340-1.000 €/m²) şi de 860 —1.500 €/m² pentru colectorii cu tuburi de vid. Şi în acest caz este vorba despre costuri finale inclusiv TVA, fără

montaj. O instalaţie de 12m² cu colectori plaţi costă între 4.000 — 12.000 €, iar una cu tuburi de vid 8.600-16.000€. Conform studiului de piaţă din 2007, rezultă un preţ mediu pentru pachetele solare cu colectori plaţi (în medie cu o suprafată de 10m² rezervor 800l) de 750€/m².

Repartizarea costurilor este cu totul alta decât la instalaţiile pentru apă menajeră. Din cauza dimensiunli instalaţiei, costurile totale ale colectorului şi rezervorului depăşesc 70% din suma finală. Costurile montajului scad la 15%, insă tot ajung la 2.000 — 5.000 €.

In cazul unui calcul economic, preţurile căldurii sunt cuprinse între 0,09 şi 0,32 €/kWh, in funcţie de colectori plaţi sau cu vid şi de finanţare. În principiu şi în acest caz sunt valabile aceleaşi date ca la instalaţiile pentru apă caldă.

Instalaţia solară constă fie dintr-un colector plat de 12 m2, fie dintr-unul cu tuburi de vid de 8 m2, fiecare având un rezervor combi de 800l unde apa potabilă este încălzită printr-un schimbător intern de căldură.

Pretul energiei pentru familia cu 4 membri se poate calcula uşor pentru o cornparaţie rapidă:

Investitie: 8.000 €; câştig energetic: 20a*260 kWh/(m²a) • 12m² = 62.400 kWh, rezultând un preţ al energiei de 0,13 €/kWh.

Aceste aproximări, asemenea multor altor calcule economice nu iau în considerare costurile ascunse care apar prin folosirea energiei convenţionale şi care sunt suportate de societate: poluarea atmosferei cu CO2, poluarea mediului înconjurător, afectarea sănătăţii, exploatarea naturii, îndepărtarea reziduurilor nucleare, dependenţa de import. Atâta timp cât aceste costuri „externe” nu se raportează la energia produsă, calculele asemenea celor de mai sus nu au decat rolul de a arăta tendinţa de pe piaţă.

Intre timp s-a remarcat alt proces mondial în ceea ce priveşte CO2, unde o tonă de CO2 este privită ca la Bursă şi estimată din punct de vedere financiar ca atare. Costurile pentru o tonă de CO2 diferă însă foarte mult, în ultimii ani între 1 şi 30 €/t. Pe baza cantităţilor de CO2 emise şi reprezentate se poate calcula cu uşurinţă ce economii financiare se pot atinge având în vedere preţul CO2 pe o durată de viaţă de 20 de ani.

Programe de finanţare

Suplimentele financiare oferite de Statul Federal, ţărr şi asociaţii pentru instalaţrile solare termice au scăzut semnificativ în ultimii ani. Întrucât finanţările diferă de la un loc la altul şi de la o perioadă la alta, nu are sens să exemplificăm preţurile actuale. [nformaţii de ultimă oră puteţi obtine de la „Bundesverband Solarwirtschaft” (din germ.) Asociaţia Federală pentru Rentabilitate Solară (n.t.) (B5W) sau de la „Asociaţia Germană pentru Energie Solară” (DGS).

Cererea de finanţare trebuie depusă şi aprobată înainte de începerea rucrărilor. Finanţarea depinde de obicei de costurile pentru planificare şi investrţie pentru instaaţia solară.

Leave a Reply
Enter Captcha Here :