În capitolul 1 s-au descris efectele ecologice ale consumului nostru de materie primă fosilă în scop energetic (cărbuni, petrol, gaz etc.). In capitolul de faţă se vor descrie câteva aspecte ale instalatiior solare, relevante din punct de vedere ecologic.

Amortizarea energetică

Părerea conform căreia de-a rungul utilizării sale o instalaţie solară nu produce nici măcar energia folosită pentru producţia sa este falsă şi deplasată. În urma realizării unei serii de cercetări s-a dovedit că aşa-numitul timp de amortizare energetică este foarte scurt. Pentru determinarea acestui interval trebuie să se cunoască şi să se adune necesarul de energie forosit pentru fabricarea fiecărei componente a instalaţiei. Aceasta trebuie să se realizeze luându-se în considerare întregul lant de producţie a materialurui de bază (de exemplu aluminiu), prelucrarea fiecărei componente in parte (de exemplu ramă de aluminiu profilat) şi transportul. Tot din energia de producţie — denumită şi „energie gri” ­fac parte şi lucrările de intreţinere (de exemplu inlocuirea unui geam spart ş.a.), precum şi energia folosită pentru functionare (de exemplu curentul electric necesar pentru actionarea pompei), dar şi cheltuielile de eliminare a deşeurilor, adică a instalaţiei complete după ce nu mai poate fi utilizată. De cealaltă parte se află energia economisită, a cărei cantitate diferă în funcţie de producători. Exactitatea stabilirii timpului de amortizare energetică (AE) depinde în mare parte de calitatea datelor disponilbie, date care au devenit tot mai sigure în ultimii ani.

Capitolul 2.6 conţrne informaţii referitoare la necesarul de energie pentru producţia materialelor folosite la colectorii plaţi şi la colectorii cu tuburi de vid, precum şi timpul de amortizare şi factorul de câştig. Este evident faptul că efortul pentru determinarea amortizării energetice pentru întreaga instalaţie solară este mai mare. Energia totală necesară pentru fabricarea instalaţiilor solare pentru incălzirea apei menajere variază în linii mari între 600— 1.000 kWh/m2. Aceasta înseamnă un timp de amortizare energetică cuprins între 13 şi 22 de luni, în medie care 1,5 ani. În ceea ce priveşte instalatiile combi cu rol de sprijinire a sistemelor convenţionale de incărzire, timpul de amortizare este de 2 până la 4,3 ani. La instalaţiile pentru incălzirea apei din bazinele de inot, timpul de amortizare energetică este de doar 0,4 — 1 an.

Aceste cifre arată cât de importantă este montarea instalaţiilor solare. Timpii de amortizare energetică în comparaţie cu sistemele convenţionale de energie fac referire exclusiv la instalaţia per se (de exemplu centrala electrică). Totuşi, energia fosilă se foloseşte nu numai la fabricarea instalaţiei însăşi, ci şi la functionarea acesteia, ceea ce înseamnă că, strict vorbind, aceste cifre nu au prea mult sens.

Evitarea emisiilor de substanţe poluante

Pentru a se putea determina cantitatea de substanţe poluante care se evită prin montarea unei instalaţii solare trebuie să se compare emisiile produse prin construcţie şi funcţionare a instalaţiei cu alternativele din domeniul producerii conventionale de energie. Tabeful 5.12 contine valorile emisiilor substanţelor toxice relevante pentru sistemele convenţionale de încălzire a clădirilor şi anume pentru producătorii de curent, gaz şi petrol, referitoare la kWh energie finală, in afară de emisiile de la faţa locului (la un grad de utilizare de 85% al sistemului de încălzire) se adaugă şi emisiile eliberate ca urmare a exploatării, fabricării şi transportului. Exemplu: la o ardere de 1 litru de petrol (10 kWh) se eliberează cca. 3 kg CO2

Pe baza vatorilor din tabelul 5,12 şi prin luarea în considerare a randamentului energetic specific instalatiilor cu colectori, se pot determina emisiile anuale de CO2 care se evită, făcându-se referire la purtătorii de energie: curent electric, gaz şi petrol. Sistemele electrice de încălzire sunt, din acest punct de vedere, cele mai slabe. Se recomandă aşadar, să nu se folosească curent electric pentru producerea de căldură. Privind valorile din tabelul 5,13 cu un ochi critic, atunci ne-am da seama că acestea nu sunt tocmai corecte, căci nu se ia în considerare faptul că se produc substanţe poluante şi la actionarea pompei şi la gestionarea deşeurilor. Valorile anuale de emisii CO2 pentru familia cu 4 membri sunt de 43 kg.

Leave a Reply
Enter Captcha Here :